Advances in Natural Language Processing
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

Redaktör

Bengt Nordström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

ISBN

3-540-85286-7

Mer information

Skapat

2017-10-07