First principles studies of metal-oxide surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Topics in Catalysis

1022-5528 (ISSN) 1572-9028 (eISSN)

Vol. 28 59-69

Ämneskategorier

Fysik