CO bonded platinum: effects of semi-core polarization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Surface Science

0039-6028 (ISSN)

Vol. 559 2-3 214-222

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08