Micropatterening of DNA-tagged visicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Brigitte Stadler

Didier Falconnet

Indriati Pfeiffer

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Fredrik Höök

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Janos Vörös

Langmuir

Vol. 20 26 11348-11354

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06