Type-Theoretical Bulgarian Grammar
Paper i proceeding, 2008

Författare

Krasimir Angelov

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Proceedings of the 6th international conference on Advances in Natural Language Processing

Vol. 5221 52 - 64

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-85286-5

Mer information

Skapat

2017-10-07