DNA-based formation of a supported, three-dimensional lipid vesicle matrix probed by QCM-D and SPR
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Annette Granéli

Chalmers, Teknisk fysik

Malin Edvardsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Fredrik Höök

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Chem. Phys. Chem.

Vol. 5 5 729-733

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07