A Class of Non-Gaussian Second Order Random Fields
Preprint, 2008

Författare

Sofia Åberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Krzysztof Podgórski

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:27

Mer information

Skapat

2017-10-06