Model Adaptivity for Elasticity on Thin Domains
Preprint, 2008

Författare

David Heintz

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:34

Mer information

Skapat

2017-10-06