Modelling Precipitation in Sweden Using Multiple Step Markov Chains and a Composite Model
Licentiatavhandling, 2008

Hörsal Pascal, Hörsalsvägen 1
Opponent: Professor Krzysztof Podgorski, Lunds universitet

Författare

Jan Lennartsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Hörsal Pascal, Hörsalsvägen 1

Opponent: Professor Krzysztof Podgorski, Lunds universitet

Mer information

Skapat

2017-10-06