Asymptotics of First-Passage Percolation on 1-Dimensional Graphs
Licentiatavhandling, 2008

Hörsal Euler, Skeppsgränd 3
Opponent: Forskarassistent Andreas Nordvall Lagerås, Stockholms universitet

Författare

Daniel Ahlberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:39

Hörsal Euler, Skeppsgränd 3

Opponent: Forskarassistent Andreas Nordvall Lagerås, Stockholms universitet

Mer information

Skapat

2017-10-06