Regularizations of Residue Currents
Preprint, 2008

Författare

Jan-Erik Björk

Håkan Samuelsson Kalm

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:44

Mer information

Skapat

2017-10-07