Height distribution of stochastic Lagrange ocean waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Sofia Åberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Georg Lindgren

Probabilistic Engineering Mechanics

Vol. 23 4 359-363

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07