Ideals of a C*-algebra generated by an operator algebra
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Kate Juschenko

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

preprint

15-

Ämneskategorier

Matematik

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06