Matrix Ordered Operator Algebras
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Kate Juschenko

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Stanislav Popovych

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Indiana University Journ. Math.

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13