Algebraic reformulation of Connes's embadding problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Kate Juschenko

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Stanislav Popovych

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

preprint

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13