Preliminary Results from the COLAN Sample
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Rodrigo Parra Barraza

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

John Conway

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

J. Appleton

Y. Pihlström

in Proceedings of “The Evolution of Starbursts”, Bad Honnef 16-20 August 2004, eds. S. Hüttemeister, E. Manthey, D. Bomans, K. Weis, AIP Conf. Proc., American Institute of Physics

783 241-244
0735402701 (ISBN)

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

0735402701

Mer information

Skapat

2017-10-07