Gravitational collapse and the formation of black holes for the spherically symmetric Einstein-Vlasov system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Håkan Andreasson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Markus Kunze

Gerhard Rein

Mathematische Annalen

0025-5831 (ISSN) 1432-1807 (eISSN)

Vol. 350 683-705

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07