Computer Simulation of a Train Exiting a Tunnel Through a Varying Crosswind
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

crosswind stability

high-speed train

detached eddy simulation

DES

wind gust

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Journal of Railway

1976-9067 (ISSN)

Vol. 1 99-105

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik