Computer Simulation of a Train Exiting a Tunnel Through a Varying Crosswind
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

crosswind stability

high-speed train

detached eddy simulation

DES

wind gust

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Journal of Railway

1976-9067 (ISSN)

Vol. 1 3 (2008.9) 99-105

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07