Superspace Methods in String Theory, Supergravity and Gauge Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Ämneskategorier

Fysik