Geometric Construction of AdS Twistors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Phys. Lett. B

Vol. 483 257-

Ämneskategorier

Fysik