Prevention of Erosion of Fresh Grout in Hard Rock
Doktorsavhandling, 2009

Sal VF, Sven Hultins gata 6, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Dr Lars-Olof Dahlström, Adjungerad Professor Luleå Tekniska Universitet

Författare

Magnus Axelsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7385-234-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2915

Sal VF, Sven Hultins gata 6, Chalmers tekniska högskola

Opponent: Dr Lars-Olof Dahlström, Adjungerad Professor Luleå Tekniska Universitet

Mer information

Skapat

2017-10-07