Diffusion in Solids
Kapitel i bok, 2005

Författare

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Handbook of Materials Modeling, Fundamental Models and Methods (Springer)

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13