Electron propagation along Cu nanowires supported on a Cu(111) surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

S. Diaz-Tendero

Stefan Fölsch

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

A. G. Borisov

J. P. Gauyacq

Nano Letters

1530-6984 (ISSN) 1530-6992 (eISSN)

Vol. 8 9 2712-2717

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1021/nl801045b

Mer information

Skapat

2017-10-08