Theoretical study of electron confinement in Cu corrals on a Cu(111) surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

S. Diaz-Tendero

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

A. G. Borisov

Phys. Rev. B

Vol. 77 205403-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06