Influence of van der Waals forces on the adsorption structure of benzene on silicon studied using density functional theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

K Johnston

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Phys. Rev. B

Vol. 77 121404-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06