Molecular Dynamics Simulations of Poly(propylene oxide)
Licentiatavhandling, 2006

Författare

Erik Wensink

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06