A theoretical study of proton dynamics in perovskite structured oxides
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Mårten Björketun

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06