Practice based design for learning at work.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Lars Svensson

Ulrika Lundh Snis

Lena Pareto

International Journal of Advanced Corporate Learnin

Vol. 1 4 17-23

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10