Innovativt bostadsbyggande? Om några tendenser i europeisk bostadsarkitektur
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07