On the modeling of grain size dependent behavior of polycrystals
Poster (konferens), 2007

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Mikkel Grymer

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

IUTAM Symposium Multi-Scale Plasticity of Crystalline Materials

69-70

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07