Interacting urns processes: for clustering of large-scale networks of tiny artifacts
Paper i proceeding, 2008

Författare

P. Leone

Elad Schiller

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Proceedings of the 2008 ACM Symposium on Applied Computing (SAC), Fortaleza, Ceara, Brazil, March 16-20, 2008. ACM 2008

2046-2051
978-1-59593-753-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-1-59593-753-7

Mer information

Skapat

2017-10-07