Strategies for Repeated Games with Subsystem Takeovers Implantable by Deterministic and Self-Stabilizing Automata
Rapport, 2008

Författare

Shlomi Dolev

Elad Schiller

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Paul G. Spirakis

Philippas Tsigas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07