Application of Solar FTIR Spectroscoy for Quantingfying Gas Emissions
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Manne Kihlman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-06