Towards 0.5 THz Sideband Separation SIS Mixer for Radio Astronomy Receivers
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05