Crystallization kinetics of thin amorphous water films on surfaces: Theory and computer modeling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Peter Ahlström

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

P. Löfgren

Jukka Lausmaa

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Physical Chemistry Chemical Physics

Vol. 6 8 1890-1898

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06