L 2 -estimates for the d-equation and Witten’s proof of the Morse inequalities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Bo Berndtsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Annales de la faculte des sciences a Toulouse

Vol. 16 4 773-797

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07