Electromechanical nanotube tunneling device comprising source, drain and gate
Patentansökan, 2007

Uppfinnare

Susanne Viefers

Tomas Nord

Jari Kinaret

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Magnus Jonsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Sven Axelsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Viefers, Susanne; Nord, Tomas; Kinaret, Jari; Jonsson, Magnus; Axelsson, Sven

EP20050742101

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15