Nanoelectromechanical components
Patentansökan, 2006

Uppfinnare

Susanne Viefers

Tomas Nord

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Jari Kinaret

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Magnus Jonsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Sven Axelsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Viefers, Susanne; Nord, Tomas; Kinaret, Jari; Jonsson, Magnus; Axelsson, Sven

US20050128437

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15