Livsformsanalys och lokalt utvecklingsarbet.
Rapport, 2002

kritisk realism

Livsformsanalys

lokal utveckling

Författare

Gunnar Gillberg

Göteborgs universitet

Jenny Stenberg

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1650-6340

Mer information

Skapat

2017-10-07