Monte-Carlo calculations of particle fluxes and effective neutron dose rates in the atmosphere
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Daniel Matthiä

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

M Meier

Radiat. Prot. Dos.

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13