Starka Programmet
Kapitel i bok, 2008

Författare

Jonas Larsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Den svårfångade relativismen: En uppslagsbok. Sven-Erik Liedman, Torbjörn Tännsjö och Dag Westerståhl (red.)

219-225
978-91-7235-069-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Historia

ISBN

978-91-7235-069-4

Mer information

Skapat

2017-10-06