Physics and Biophysics Experiments Needed for Improved Risk Assessment in Space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Acta Astronautica

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13