Simulation for Manufacturing Engineering (ViPP)
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jonas Laring

Marita Christmansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Tania Dukic

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Anders Sundin

Hans Sjöberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Lars Hanson

Dan Lämkull

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Anna Davidsson

Ann-Christine Falck

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Pär Klingstam

SAE Transactions Journal of Materials and Manufacturing

Vol. 114 5 884-889

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07