Shielding Design of Spacecrafts Using PHITS,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

T. Sato

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

K Gustafsson

D. Mancusi

K. Niita

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06