Microwave Breakdown in Air-filled Waveguides and Resonators
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Rafal Tomala

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Ämneskategorier

Fysik

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07