Experimental Studies of Stability and Beta Limit in JET
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

M.P. Gryaznevich

T.C. Hender

D.F. Howell

C.D. Challis

H.R. Koslowski

S. Gerasimov

E. Joffrin

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

S. Saarelma

Plasma Phys. Control. Fusion

Vol. 50 124030-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06