Linearly perturbed MHD equilibria and 3D eddy current coupling via the control surface method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

A. Portone

F. Villone

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

R. Albanese

G. Rubinacci

Plasma Phys. Control. Fusion

Vol. 50 085004-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06