Micro cooling of squid sensor
Poster (konferens), 2008

Författare

Yassine Youahri

Vincent Schaller

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Hashem Rahimi

Cristina Rusu

Andrea Prieto Astalan

Anke Sanz-Velasco

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Alexei Kalaboukhov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Proceedings of Micro System Workshop 2008 (MSW08) 6-7 May, Göteborg, Sweden

S1-12

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07