Monte Carlo Simulation of Multi-Core Magnetic Nanoparticles
Paper i proceeding, 2008

Författare

Vincent Schaller

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Anke Sanz-Velasco

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Christer Johansson

7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Vancouver, Canada, May 20-24, 2008

27-

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan fysik

Den kondenserade materiens fysik