Motion of nanometer sized magnetic particles in a magnetic field gradient
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Vincent Schaller

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Ulli Kräling

Cristina Rusu

K. Petersson

Jan Wipenmyr

Anatol Krozer

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Anke Sanz-Velasco

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Christer Johansson

Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology

Vol. 18 22

Ämneskategorier

Materialteknik

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Strömningsmekanik och akustik

Den kondenserade materiens fysik